Michaux, Henri

Het waardevolle, het werkelijk waardevolle wordt onbewust uitgedeeld en ontvangen zonder tegenprestatie.

    – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.