Hotz, F.B.

Er is in heel de wereld niets saaiers dan een geelhouten slaapkamerameublement van kort voor de oorlog.

    – F.B. Hotz, Eb en vloed