Roorda, Henri

Ouderdom is nergens goed voor. Als ik de wereld had geschapen, had ik de liefde aan het eind van het leven gezet. Mensen zouden zich tot hun laatste snik gesteund hebben geweten door een vage, wonderbaarlijke hoop.

    – Henri Roorda, Un amoureux, vert. R.H.