Polgar, Alfred

Als cultuurmensen eerlijk waren… Maar dan waren het geen cultuurmensen.

    – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt