Jean Paul

Mijn vrees dat mijn inkt eerder bleek zal zijn dan ik.

    Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt