Jean Paul

Hij reed, zijn paard ging te voet.

    – Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt