Loeckx, Jean

Hij is heel wispelturig, hij loopt op willetjes.

    – Jean Loeckx