Polgar, Alfred

Individualiteit. Niet zonder succes doet hij moeite om zijn gebrek aan talent te compenseren met gebreken in zijn karakter.

    – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt