Huysmans, J.-K.

Het is wonderbaarlijk hoezeer de domheid van de burgerlijke klassen garen spint bij de stilte van een partijtje whist.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.