Roorda, Henri

Op de weg naar de Vooruitgang staan geen wegwijzers.

    – Henri Roorda, Le Roseau pensotant, vert. R.H./M.d.H.