Darien, Georges

Wat een slaafsheid! Wie zal de geschiedenis van de slavernij schrijven sinds de afschaffing ervan?

    – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.