Loeckx, Jean

Wat is zieliger dan jeugd die niet kwistig met haar krachten omspringt, tenzij ouderdom die haar krachten voor later spaart?

    – Jean Loeckx