Vian, Boris

Geloof verzet bergen, maar laat ze vrolijk terugvallen op de kop van de ongelovigen.

    – Boris Vian, Traité de civisme, vert. R.H.