Roorda, Henri

De grammofoon heeft, in het klein, de onsterfelijkheid van de ziel verwezenlijkt.

    – Henri Roorda, Le Roseau pensotant, vert. R.H.