R.H.

De waarheid: tamelijk onbetamelijk.

    – R.H.