Barthes, Roland

Wat is stijl? Het is het omvormen van een moeilijke handeling tot een sierlijk gebaar, het aanbrengen van ritme in het noodlot.

    – Roland Barthes, Wat is sport?, vert. R.H.