Vian, Boris

Verloren tijd is tijd waarin je overgeleverd bent aan andermans genade.

    – Boris Vian, Propos , vert. R.H.