Vian, Boris

De dood heeft niets tragisch. Over honderd jaar denkt niemand van ons er nog aan.

    – Boris Vian, Chroniques de jazz, vert. R.H.