Loeckx, Jean

Een goed misverstand heeft maar een half oor nodig.

    – Jean Loeckx