Roorda, Henri

‘Hoe kunnen we de eindjes aan elkaar knopen?’ Ik heb het probleem in de stilte van mijn studeerkamer langdurig onderzocht en ben tot de slotsom gekomen dat het onoplosbaar is. Er is absoluut niets aan te doen: we zullen de eindjes nooit aan elkaar knopen. De eindjes bungelen ten eeuwigen dage in de leegte, elk aan zijn eigen kant.

    – Henri Roorda, ‘Un drôle d’organisme’, Vert. R.H./M.d.H.