Loeckx, Jean

Zwijgen is altijd meer dan de som van zijn stiltes.

    – Jean Loeckx