Roorda, Henri

Zou de ongelijkheid tussen mensen niet te groot worden als degenen die alle vruchten van de aarde kunnen genieten ook nog eens op algemene hoogachting zouden mogen rekenen? De altijd vooruitziende Natuur begiftigt hen doorgaans met een buik in de vorm van een doelwit, om de aandacht van de franc-tireurs van de maatschappijkritiek te trekken.

    – Henri Roorda, ‘Een noodzakelijk blad’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.