Roorda, Henri

Laat men in alle landen een nieuwe wet uitvaardigen, die als volgt kan worden geformuleerd: ‘Elke samenscholing van helden is ten strengste verboden.’

    – Henri Roorda, Du coke à l’âme, vert. M.d.H./R.H.