Chavée, Achille

Ik hou van de libel maar ik hou ook van de vogel die zich met libellen voedt.

    – Achille Chavée, L’Enseignement libre, vert. R.H.