Rigaut, Jacques

En iedereen denkt dat benen voor broeken zijn gemaakt, al geeft men dat zelden openlijk toe.

    – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.