Cato de Oude

Gedeprimeerden, zwijgers: mijd ze, denk erom. / Een stroom is kalm? Het water gaat misschien wel diep.

    Disticha Catonis 4,31, vert. Vincent Hunink