Cato de Oude

Welgesteld geworden? Zorg dan voor je lijf. / Een rijke zieke heeft wel geld maar niet zichzelf.

    Disticha Catonis 4,5, vert. Vincent Hunink