Rigaut, Jacques

Een boek zou een daad moeten zijn.

    – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.