Denon, Vivant

Verstrooien, vermaken moet u me, niet vermanen.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Discretie is de hoogste deugd; we hebben er veel geluksmomenten aan te danken.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Voor goede acteurs bestaan er geen slechte rollen.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Met kussen is het net zo gesteld als met confidenties: ze roepen elkaar op, verhaasten en verhitten elkaar.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Weerspiegelde lust is dubbele lust.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

De liefde vraagt steeds om nieuwe bewijzen: ze denkt niets gewonnen te hebben zolang haar nog iets te winnen overblijft.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Een zedige vrouw is niet minder ijdel dan een kokette.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Het gaat hard als vrouwen hun verbeelding de vrije teugel laten.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.