Hotz, F.B.

Eenzaamheid krijgt op den duur een klank van uitverkiezing.

    – F.B. Hotz, Eb en vloed

Een vrijgezel is een verdachte.

    – F.B. Hotz, Eb en vloed

Er is in heel de wereld niets saaiers dan een geelhouten slaapkamerameublement van kort voor de oorlog.

    – F.B. Hotz, Eb en vloed