Huysmans, J.-K.

Als je wat wil, dan wil je wat.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Het is wonderbaarlijk hoezeer de domheid van de burgerlijke klassen garen spint bij de stilte van een partijtje whist.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Wie comfort wil, maakt geen kunst.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Als je aan de ene kant gelukkig bent, ben je dat niet aan de andere.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Ik respecteer alle overtuigingen, zelfs als ze oprecht zijn.

    – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.