Syrus, Publilius

Een slecht geweten trekt zoals een oude wond.

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Wat iemand overkomt kan ieder overkomen.

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

De ogen zien niets als de geest iets anders doet.

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Wie meer vermag dan goed is, wil meer dan hij mag.

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Maak je liefje kwaad, wanneer je liefde wilt!

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink