Kuijper, Jan

De een heeft meer voorspel nodig dan de ander, maar die moet dat niet laten merken: dan duurt het nog langer.

  – Jan Kuijper, Toe-eigeningen, denkbeeld 593

Het vrije vers is als het veld van eer: dat is pas leven! – juist vanwege het vallen.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 236

Wie gedichten maakt voor onvoorbereide orale consumptie, moet ze niet ook nog aan het papier toevertrouwen. Daar is het veel te geduldig voor.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 302

Het gedicht dat het beste bestand is tegen een letterlijke vertaling door een achtjarige met een woordenboek, is volgens Willem Frederik Hermans het beste gedicht. Zo maken zijn eigen gedichten toch nog een kansje.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 350

Een gedicht in een vreemde taal is niet mooi of lelijk. Bij een gedicht uit een vreemde taal hangt het van de vertaler af.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 348

Wie op bijbelse gronden de evolutie verwerpt, zal ook niet kunnen geloven dat de ene taal van de andere afstamt – zoals het Afrikaans van het Nederlands.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 346

Ook de vreemde taal die je het beste kent blijft vreemd.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 351 (fragment)

Als wij uit de failliete boel van het christendom alleen mooie gebouwen, ontroerende muziek en handige tussenwerpsels willen behouden, doen we niet alleen Jezus te kort, maar ook onze eigen ziel, hoe sterfelijk ook.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 334

De ontdekking van een nieuw gerecht doet meer toe aan het geluk van de menselijke soort dan de ontdekking van een planeet.

  – Brillat-Savarin, vert. Jan Kuijper in Toe-eigeningen

In den beginne was het woord, en we zijn nog geen stap verder.

  – Jan Kuijper, denkbeeld, 1

Een vertaler die per woord betaald krijgt, neemt geen tijd om na te denken.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 141

Wie steeds denkt: hoe lang moet dit? laat alles aanbranden.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 143

Sommige zelfmoorden zijn zo subtiel dat we aarzelen om ze zo te noemen: op het land gaan wonen bijvoorbeeld, of leraar worden.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 460

Van de leugen wendt de lezer zich af, bij de waarheid valt hij in slaap, door de paradox voelt hij zich bij de neus genomen. Niet loslaten!

  – Jan Kuijper, denkbeeld 465

‘Ik deed het niet uit vrije wil!’ ‘Dat moest er nog bij komen!’

  – Jan Kuijper, denkbeeld 232

Wie eenzaam is krijgt overal last van, zelfs van de eenzaamheid.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 107