Aragon, Louis

Maar wie ziet niet dat dwaling en waarheid noodgedwongen dezelfde trekken hebben? Dwaling gaat met zekerheid gepaard. Dwaling dringt zich op door evidentie. En alles wat over de waarheid wordt gezegd, zou je evengoed over de dwaling kunnen zeggen, je zou er dan even ver naast zitten.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

We moeten protest aantekenen tegen de uitdrukking: Kunstmatige paradijzen. Het is een pleonasme.

  – Louis Aragon, Traité du style, vert. R.H.

Als u met een surrealistische methode treurige onnozelheden opschrijft, blijven het treurige onnozelheden.

  – Louis Aragon, Traité du style, vert. R.H.

Liefde is een staat van verwarring tussen het werkelijke en het wonderbare.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Schijndualiteit van de mens, laat me eens wat mijmeren over jouw bedrieglijke aard.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Van de verschillende vormen van hoop die ik heb gekoesterd, was wanhoop de hardnekkigste.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Je zou zeggen dat voor God de wereld niet meer is dan een goede gelegenheid om eens wat stillevens uit te proberen.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.