Bossuet, J.-B.

Om goed te doen hoeft een rivier helemaal niet te overstromen en het land onder te zetten; wanneer hij vredig zijn bedding volgt, bevloeit hij de aarde naar behoren.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.

Voor het heersen over jezelf bestaat er geen groter obstakel dan het hebben van gezag over anderen.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.

Hou je water aan één kant tegen, dan dringt het binnen langs de andere; het borrelt zelfs uit de aarde op.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. M.d.H./R.H.

Al dat zweet, al die inspanningen, al die wandaden, al die ongerechtigheden zonder ooit het lot, waaraan jou zoveel gelegen is, iets anders te kunnen ontwringen dan een ellendig ‘misschien’!

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.

Macht lijkt op een koppige wijn die ook de soberste mensen naar het hoofd stijgt.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.

De grootste macht ter wereld reikt niet verder dan het vermogen iemand het leven te benemen.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.

Ja, de mens heeft vaste grond nodig; hij moet zijn plannen niet beramen binnen de zo enge grenzen van dit leven: laat hij onverschrokken de eeuwigheid voor ogen houden.

  – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H