Cato de Oude

Veel lezen, zorg daarvoor. En daarna veel vergeten! / Want dichters zingen prachtig, maar geloof ze niet.

    Disticha Catonis 3,18, vert. Vincent Hunink

Gedeprimeerden, zwijgers: mijd ze, denk erom. / Een stroom is kalm? Het water gaat misschien wel diep.

    Disticha Catonis 4,31, vert. Vincent Hunink