Doderer, Heimito von

Niet zwijgen maar kletsen is het tegendeel van spreken.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

De beroepsschrijver maakt van zijn muze een prostituee en wordt vervolgens haar pooier.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Word jezelf eerst vreemd – en weldra zal niets je nog vreemd zijn.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Wie vindt dat een offer te ver gaat, mag niet verbaasd zijn dat hij niet ver komt.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Het is best mogelijk dat we ons begeerten inbeelden omdat we ze graag zouden hebben. De conciërge, die zulke begeerten tenslotte met ons deelt, spreekt dan al van ‘onweerstaanbare drang’.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Geluid: het vlees van de taal. Geklets: wanneer taal de weg van alle vlees gaat.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

De hoogvlakte van het leven bereik je niet om te gaan zitten, maar om in zuiverder lucht voort te lopen.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Een van de laagste neigingen van de mens is: ergens bij willen horen.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Iedere revolutie is veel minder bouwplaats van de toekomst dan veiling van het verleden.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Prostitutie is slechts een fata morgana van het seksuele voor wie door de woestijn van ontbering trekken.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Al wat pathologisch is, berust op een te verregaande intimiteit met jezelf, het tegendeel dus van zelfverloochening.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Leven betekent in de grond dat ons een vreemde hoed wordt opgezet op een hoofd dat we nog helemaal niet hebben.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Hele dingen zijn steeds eenvoudig, net als de waarheid. Alleen halve dingen zijn ingewikkeld.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Wat iedereen te doen staat: omgekeerde zelfmoord plegen, alleen die geeft leven.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Schrijven: boven de afgrond zweven, slechts tegengehouden door de grammatica.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Trouw is de langere of kortere, soms bijna weemoedige naklank van de liefde.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Op elk moment bezoek kunnen ontvangen: ziedaar het comme-il-faut van intelligent zijn.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Excessen zijn niet het ergste. Ze maken iets duidelijk. Onze sluipende gebreken daarentegen dompelen ons stilaan in nevel.

  – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt