Lichtenberg, G.C.

Voel je medelijden, dan vraag je niet eerst aan anderen of je het moet voelen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J887, vert. M.d.H.

Er zijn mensen die pas beginnen te horen als ze doof zijn.

  – M.d.H., vrij naar Lichtenberg, Sudelbücher J1083

De wisseling der seizoenen is een uurwerk waarin een koekoek roept als het lente is.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J562, vert. M.d.H.

God, de bestraffer van al het goede.

  – M.d.H., vrij naar G.C. Lichtenberg, Sudelbücher J971

Offensieve en defensieve trots.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J764, vert. M.d.H.

Het plaatjesboek van de wereld.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J682, vert. M.d.H.

Glinsterende woordjes.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J1010, vert. M.d.H.

Je kunt echt niet weten of je niet al in het gekkenhuis zit.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J501, vert. M.d.H.

Hij had een paar deuntjes op de metafysica leren spelen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J488, vert. M.d.H.

De hermeneutiek van de hypochondrie.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J748, vert. M.d.H.

Heel veel en misschien wel de meeste mensen moeten, om iets te vinden, eerst weten dat het er is.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J668, vert. M.d.H.

Sympathie is een slechte aalmoes.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J769, vert. M.d.H.

Hij had veel aandacht tegen zichzelf.

  – R.H., naar G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J973

Zonder smuk is niet per se zonder smaak.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, J756, vert. M.d.H.

Er zijn mensen die geloven dat alles wat je met een ernstig gezicht doet, verstandig is.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, E283, vert. M.d.H.

Een prijsvraag aan de hemel.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, E347, vert. M.d.H.

Hebben ze de waarheid in de natuur gevonden, gooien ze die weer in een boek, waar ze nog slechter opgeborgen is.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, E304, vert. M.d.H.

Bij menig werk van een beroemd man zou ik liever lezen wat hij heeft weggestreept dan wat hij heeft laten staan.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F989, vert. M.d.H.

Het voorwoord zou bliksemafleider kunnen worden genoemd.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F1004, vert. M.d.H.

Hoe minder je weet wat de wereld van je denkt, hoe beter.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F1046, vert. M.d.H.

Een boek is een spiegel: als er een aap in kijkt, kan er geen apostel terugkijken.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F111, vert. M.d.H.

Als je eenmaal weet dat iemand blind is, denk je het hem ook van achteren te kunnen aanzien.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, F1034, vert. M.d.H.

Tegenwoordig maken drie pointes en een leugen iemand tot een schrijver.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, D137, vert. M.d.H.

Zouden we meer zelf nadenken, dan zouden we zeer veel meer slechte en zeer veel meer goede boeken hebben.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, D422, vert. M.d.H.

Eerst moeten we geloven, en dan geloven we.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/200,4, vert. M.d.H.

Mensen die nooit tijd hebben, doen het minst.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/197,3, vert. M.d.H.

Als ik toch kanalen in mijn hoofd kon aanleggen om de binnenlandse handel tussen mijn gedachtenvoorraden te bevorderen! Maar daar liggen ze met honderden, zonder elkaar van nut te zijn.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/22,3, vert. M.d.H.

Een vreemdere koopwaar dan boeken bestaat in de wereld waarschijnlijk niet. Gedrukt door mensen die ze niet begrijpen; verkocht door mensen die ze niet begrijpen; gebonden, gerecenseerd en gelezen door mensen die ze niet begrijpen; en dan ook nog geschreven door mensen die ze niet begrijpen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/283,3, vert. M.d.H.

Een meisje, amper twaalf modes oud.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K II/117,5, vert. M.d.H.

De enige fout die echt goede boeken aankleeft, is dat ze gewoonlijk de oorzaak van zeer veel slechte of middelmatige boeken zijn.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/288,2, vert. M.d.H.

Sommige van onze knappe koppen moeten we als krankzinnig beschouwen, in elk geval zolang we nog niet zo slim zijn als zij.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, D599, vert. M.d.H.

De gevaarlijkste onwaarheden zijn waarheden, lichtjes vervormd.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher I/105,1, vert. M.d.H.

Daar zat de grote man dan en sloeg zijn jonge katjes gade.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D523, vert. M.d.H.

Dat de mens het edelste schepsel is, kan al worden opgemaakt uit het feit dat nog geen enkel ander schepsel hem heeft tegengesproken.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D328, vert. M.d.H.

Precies het tegendeel doen betekent ook nabootsen, het betekent namelijk het tegendeel nabootsen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D598, vert. M.d.H.

Hoewel ik weet dat heel veel recensenten de boeken die ze zo voorbeeldig recenseren niet lezen, zie ik toch niet in wat voor kwaad erin schuilt om het boek dat je wilt recenseren wel te lezen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher J36, vert. M.d.H.

De ezel komt mij voor als een in het Nederlands vertaald paard.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher II/108,1, vert. M.d.H.

Onze Moeder die in de hemel zijt.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher J8, vert. M.d.H.

Toespraak van professor tot lege banken.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher J69, vert. M.d.H.

Een graf is nog altijd de beste verschansing tegen de stormen van het lot.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D141, vert. M.d.H.

Zo dwaas als de krab het moet vinden om de mens voorwaarts te zien lopen.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D123, vert. M.d.H.

Als een boek en een hoofd in botsing komen en het klinkt hol, komt dat dan alleen door het boek?

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D396, vert. M.d.H.

De Hottentotten noemen het denken de gesel des levens. Que des Hottentots parmi nous! roept Helvetius! Een mooi motto.

  – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher D400, vert. M.d.H.