Sainte-Beuve

Te veel losbandigheid verdort het hart, te veel onthouding verstopt het denken.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.

De natuur wil dat we zo veel mogelijk van het leven genieten en achteloos doodgaan. Het christendom heeft dat omgekeerd.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.

Wanneer je iemand ziet, een tweeledige vraag: – Hoe oud is die man? – Hoe oud zijn zijn ideeën?

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.

Tegen de tijd dat ze sterven zijn de meeste beroemde mensen voor alles veil.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.

Rijp worden, rijp worden! – op sommige plaatsen word je hard, op andere rot; rijp word je nergens.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.

Sommige mensen veracht je nog niet genoeg als je hardop zegt dat je ze veracht. Alleen door te zwijgen bereik je de opperste verachting. – En daarmee zeg ik al te veel.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. M.d.H.

Ik ben totaal onverschillig geworden in het leven. Niets kan mij nog schelen, zolang ik ’s morgens iets doe en ’s avonds ergens ben.

  – Sainte-Beuve, Pensées et maximes, vert. R.H.