Weber, Max

Want niets is voor de mens van waarde als hij het niet met gedrevenheid doen kan.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Bedenk: de duivel die is oud, dus word oud om hem te begrijpen.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Of het leven levenswaardig is en wanneer, daarnaar vraagt de geneeskunde niet.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Want wat is zwakte? Dat is als je het lot van je eigen tijdsgewricht niet in zijn ernstige ogen kunt kijken.

    – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen