Ramuz, Charles-Ferdinand

De wijn kent geen pardon.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, De grote angst in de bergen, vert. R.H.

Je kunt beter iets verliezen dan alles verliezen.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, De grote angst in de bergen, vert. R.H.

Als je de sterren had kunnen tellen, had je gezien dat er geen enkele ontbrak.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, De grote angst in de bergen, vert. R.H.

Wie kijkt, ziet niet.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.

Door altijd maar weg te gaan, blijf ik thuis.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. M.d.H.

Het kunstwerk: is het goed, dan wordt er nooit genoeg voor betaald; is het slecht, dan wordt er altijd te veel voor betaald.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.

Zonden tegen de taal bestaan niet, er bestaan alleen zonden tegen het denken.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.

De enige echte droefheid schuilt in een tekort aan verlangen.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. M.d.H./R.H.

Wat in de kunst wordt bevredigd: heerszucht.

  – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.