Zabrana, Jan

Wanneer ik er genoeg van heb om langs de kant te lopen, ga ik een eindje wandelen over de bodem van het meer.

  – Jan Zabrana, Toute une vie, vert. Patrik Ourednik & R.H.

Wat is erger: als de anderen je totaal onverschillig laten, of als jij de anderen totaal onverschillig laat? En toch is dat hetzelfde, niets anders dan het tweesnijdend mes van het ouder worden.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Een zeer geraffineerde manier om een boek te stelen is om het te pikken uit de boekenkast van iemand die het heeft geleend… Een boek is natuurlijk maar een voorbeeld, het gaat om het principe.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

…je door de levenden laten adviseren hoe je het handigst kunt sterven.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Jezelf in de spiegel zien en zeggen: ‘Goedendag. Zoekt u iemand?’

  – Jan Zabrana, Toute une vie, vert. Patrik Ourednik & R.H.

Het is geen bitterheid en ook geen nijd, het gevoel dat mij de laatste jaren soms bekruipt: dat er in elk succes iets ordinairs zit dat onze kleingeestigheid streelt.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin & R.H.

Wie schrijft: ooit, na mijn dood, aan iemand bewijzen dat ik anders – beter – was dan ik was.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Ouderdom : maîtresse die haar valse tanden in je zet.

  – Jan Zabrana, Toute une vie, vert. Patrik Ourednik & R.H.

De papegaai, de schildpad, de olifant zullen de mens overleven. En de rat in je kop? Zal die de mens ook overleven?

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin & R.H.

Morgen is er weer een nacht.

  – Jan Zabrana, Toute une vie, vert. Patrik Ourednik & R.H.

Als ik iemand hoorde zeggen: ‘Het leven gaat door’, had ik altijd zin om te vragen: ‘En de dood niet dan? Die niet? Gaat de dood niet door?’

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

De straf voor moed is de dood. Maar voor lafheid ook.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Absolute moed en absolute nederigheid zijn binnen het bestek van een leven niet eens zo onverenigbaar.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Een politiestaat hoeft maar twintig jaar aan de macht te blijven om iedereen medeplichtig te maken. Ook zijn slachtoffers.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Met een kleine dertig jaar ervaring kan ik zelfs vertalen wat niemand ooit heeft geschreven.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin

Niets onmenselijks is hun vreemd.

  – Jan Zabrana, Toute une vie, vert. Patrik Ourednik & R.H.

Het lijkt erop dat zelfs God geen verantwoordelijkheid meer wil dragen voor de wereld.

  – Jan Zabrana, Celỷ život, vert. Edgar de Bruin