M.d.H.

En al zijn medestanders applaudisseerden voor zijn onweerlegbare argumenten. – M.d.H.

En die vrije wil maar zijn best doen.

  – M.d.H.

Haat kleeft aan.

  – M.d.H.

Laat alle anderhalf miljard Chinezen precies tegelijk hun mondkapjes afdoen om naar het westen te blazen en je hebt al bijna een orkaan.

  – M.d.H., Ramkoers

De tijd vliegt om als je hem vergeet.

  – M.d.H., Ramkoers

Je leeft maar één keer in de eindtijd

  – M.d.H., Ramkoers

Stijl is alles, poedels zijn niets.

  – M.d.H., Ramkoers

Hoop mag mensen dan misschien minder egoïstisch maken, de vervulling ervan doet dat effect onmiddellijk teniet.

  – M.d.H., Ramkoers

Alleen sterke mensen gaan uit van de sterkte van de mens.

  – M.d.H.

De mens is een uitzonderlijk begaafde struisvogel.

  – M.d.H., Ramkoers

‘Morgen,’ zei de oude man.

  – M.d.H.

Stijl is alles, poedels zijn niets.

  – M.d.H., Ramkoers

Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf saai.

  – M.d.H.

De tijd mag dan niet alle wonden helen, hij plakt er wel steeds even een pleister op.

  M.d.H.

Zij hebben maar weinig woorden nodig. Keer op keer.

  – M.d.H.

Ouderdom komt met de jaren.

  – M.d.H

Het uitzonderlijk diepe inzicht dat ik twee minuten geleden nog had.

  – M.d.H.

Het doel heiligt de tombola.

  – M.d.H.

Beschaving: je beter willen voordoen dan je bent.

  – M.d.H.

Hoe miniemer, hoe maximer.

  – M.d.H.

Interview: in je eigen woorden navertellen wat de ander niet heeft gezegd.

  – M.d.H.

De strijd aangaan en niet durven winnen.

  – M.d.H.

Geluk is wat bindt.

  – M.d.H.

Meestal vergeet ik dat ik mezelf minderwaardig vind.

  – M.d.H.

Misogyn: iemand die te veel van vrouwen houdt.

  – M.d.H.

Hij wierp de handdoek in de ring. Geen tegenstander te bekennen.

  – M.d.H.

Chauvinisme: denken dat iemand goed kan voetballen omdat hij dezelfde taal spreekt als jij.

  – M.d.H.

Het postume oeuvre: contradictio in terminis.

  – M.d.H.

Geen primaire reactie zonder secundaire ondertoon.

  – M.d.H.

Ware kracht zoekt de oorzaken niet buiten zichzelf.

  – M.d.H.

Het analyseren van onze problemen helpt ons een stuk dieper in de put.

  – M.d.H.

Het bespottelijke is dichterbij dan je denkt.

  – M.d.H.

Er zijn mensen die pas beginnen te horen als ze doof zijn.

  – M.d.H., vrij naar Lichtenberg, Sudelbücher J1083

God, de bestraffer van al het goede.

  – M.d.H., vrij naar G.C. Lichtenberg, Sudelbücher J971

De lachrimpeltjes van de spiegel.

  – M.d.H.

Wat nu onmogelijk is, is dat morgen mogelijk ook.

  – M.d.H.

Criterium: is het ooit, hoe kort ook, een bron van vreugde geweest?

  – M.d.H.

En graag één pakje placebo’s.

  – M.d.H.

Gebruik nooit de gebiedende wijs, niemand zal luisteren.

  – M.d.H.

Wij, kudde.

  – M.d.H.

Had de slang van de appel gegeten, dan leefden wij nu nog in het paradijs.

  – M.d.H.

Elke liefde is per definitie de ware.

  – M.d.H.

Geven om te nemen.

  – M.d.H.

Wie zijn eigenwaarde ontleent aan een ander, valt er zelf in.

  – M.d.H.

Zeven miljard weten minder dan één.

  – M.d.H.

Niet op alle kruispunten kun je rechtdoor.

  – M.d.H.

God schiep de mens naar zijn evenbeeld, en onbedaarlijk lachten de engelen. Hij zag dat het goed was.

  – M.d.H.

Tussen grijs en grijs liggen eindeloos veel tinten zwart.

  – M.d.H.

Zelfs de domste mens is nog slim genoeg om zichzelf te misleiden.

  – M.d.H.

En voor je het weet behoort de ander je toe als een stoel, een kat of een droom.

  – M.d.H.

Hopen op een ramp om die te boven te kunnen komen.

  – M.d.H.

Gelijk hebben, wie maalt daar nou nog om?

  – M.d.H.

Vastbeslotenheid is de reddingsboei van de twijfelaar. Ruw is de zee.

  – M.d.H.

Roem is de oudedagsvoorziening van de schrijver.

  – M.d.H.

Hoop maakt het leven niet draaglijker. Ook niet ondraaglijker, trouwens.

  – M.d.H.

Het schijnt dat de Neanderthalers vrouwonvriendelijk waren.

  – M.d.H.

Geen twee keer leest (of vertaalt) men hetzelfde boek.

  – M.d.H.

Wat niet gebruikt wordt, slijt.

  – M.d.H./R.H.

Naar andermans navel staren is toch een stuk makkelijker.

  – M.d.H.

Kauwende medemensen verdraagt men het best door zelf ook te kauwen.

  – M.d.H.

Tot de ontdekking komen dat het feest best leuk is.

  – M.d.H.

IJskoude duik in een zee van mensen.

  – M.d.H.

Niemand zal rouwen om de verdwijning van de mens, behalve hijzelf – en zijn hond, misschien.

  – M.d.H.

Overal chaos, behalve in het midden – en dan nog.

  – M.d.H.

Vanuit een niet-menselijk standpunt bezien is het nut van de mens beperkt.

  – M.d.H.

Zegt u het maar: sterven in schoonheid, of leven in lelijkheid?

  – M.d.H.

Nooit was de mens zo kortzichtig als toen hij de toekomst uitvond.

  – M.d.H.

Verlangen naar het blijvende, en het geblevene ontvluchten.

  – M.d.H.

Alles waar de vrije wil ons toe dwingt.

  – M.d.H.

Elke keus is een leven.

  – M.d.H.

De toekomst zal het uitwijzen. Maar wie wijst de toekomst uit?

  – M.d.H.

Het leven is een spel waarbij de winnaars mogen doorspelen tot ze verliezen.

  – M.d.H.

De mens is een door hartstochten gedreven dier dat zijn verstand vooral gebruikt om die hartstochten te verhullen.

  – M.d.H., nawoord bij Mme de Lafayette, De prinses van Tende

De letter: betekenisloze drager van alle betekenis.

  – M.d.H.

Elke tekst is onvertaalbaar tot het tegendeel is bewezen.

  – M.d.H.

Onmenselijkheid, de menselijke eigenschap bij uitstek.

  – M.d.H.

Wie twee dingen niet eerst onder één noemer brengt, kan ze onmogelijk als verschillend herkennen en waarderen.

  – M.d.H.

Ooit was het politiek correct om politiek correct te zijn.

  – M.d.H.

Humor is een serieuze zaak van mensen die weigeren de wereld volledig serieus te nemen.

  – M.d.H.

De handeling van het vertalen en het voorwerp van het vertalen zijn één.

  – M.d.H., nawoord bij Elementaire deeltjes, naar Parmenides

Is er een mooier streven dan te leven zonder?

  – M.d.H./R.H.

Wat nu wordt bewaard, ligt later op straat.

  – M.d.H.

Soms ga je niet te dicht naar de ander.

  – M.d.H./R.H.

Tussen twee punten lopen ontelbaar veel kromme lijnen.

  – M.d.H.

Onvertaalbaarheid noodt tot vertalen.

  – M.d.H./R.H.

Bestond de hemel al toen God in Frankrijk leefde?

  – M.d.H.

Over niets valt zo goed te twisten als over smaak.

  – M.d.H.

Proeven of snoeven, dat is de vraag.

  – M.d.H./R.H.

Een goed aforisme is een sluitrede waarvan de lezer zelf de premissen mag bedenken.

  – M.d.H.

De wereld is een constructie van de geest, en andersom.

  – M.d.H.

Er zijn twee soorten domheid: een domme en een slimme. De laatste is de gevaarlijkste.

  – M.d.H.

Actie is de ware passie.

  – M.d.H.

De schrijver van een tendensroman laat zich nooit door zijn personages verrassen.

  – M.d.H.

Wat doorgaans discriminatie wordt genoemd, is in werkelijkheid een gebrek aan discriminerend vermogen.

  – M.d.H.

Ouders die hun kind een bijzondere voornaam geven, halen doel en middel door elkaar.

  – M.d.H.

Als alle mensen broeders waren, zou er veel worden gevochten.

  – M.d.H.

Romans die staan of vallen met de ‘opschorting van het ongeloof’ (Coleridge) vallen vaak en staan zelden.

  – M.d.H.

Zelfmoord leek hem de beste manier om een einde aan zijn leven te maken.

  – M.d.H.

Een snob leest niet, hij herleest.

  – M.d.H.

Over het Ding an sich valt niets te zeggen, maar dat is al heel wat.

  – M.d.H.

In wat hij schrijft ziet hij allerlei subtiliteiten die andere mensen niet zien, en die er misschien ook niet zijn.

  – M.d.H.

Alleen schrijvers van sleutelromans zeggen dat hun personages geheel verzonnen zijn.

  – M.d.H.

Een literaire vertaling is een pastiche zonder satire.

  – M.d.H.

De aanname dat weekends leuk moeten zijn, heeft al menig weekend vergald.

  – M.d.H.

Met goede bedoelingen maak je slechte maaltijden.

  – M.d.H.

De beste kansen doen zich voor als je er niet op zit te wachten.

  – M.d.H.

Overtuiging is het oorkussen van het geweten.

  – M.d.H., vrij naar Chamfort

Een geheim is er pas een als het wordt verklapt.

  – M.d.H.