La Rochefoucauld

Er bestaan eindeloos veel lachwekkend lijkende gedragingen waarvan de achterliggende redenen heel wijs en juist zijn.

  – La Rochefoucauld, maxime 163, vert. M.d.H.

Wij zijn trager van geest dan van leden.

  – La Rochefoucauld, maxime 487, vert. M.d.H.

Een beperkte maar rechtlijnige geest verveelt op de lange duur minder dan een begaafde maar wispelturige.

  – La Rochefoucauld, maxime 502, vert. M.d.H.

Oude gekken zijn gekker dan jonge.

  – La Rochefoucauld, maxime 444, vert. M.d.H.

Ruzies zouden niet lang duren als het ongelijk maar aan één kant lag.

  – La Rochefoucauld, maxime 496, vert. M.d.H.

De eerste affaire van een vrouw wordt doorgaans pas meegewogen bij de tweede.

  – La Rochefoucauld, maxime 499, vert. M.d.H.

Jeugd zonder schoonheid is voor een vrouw net zo nutteloos als schoonheid zonder jeugd.

  – La Rochefoucauld, maxime 497, vert. M.d.H.

Een dwaas kan intelligent zijn, maar niet verstandig.

  – La Rochefoucauld, maxime 456, vert. M.d.H.

De mens in het algemeen laat zich makkelijker doorgronden dan een mens in het bijzonder.

  – La Rochefoucauld, maxime 436, vert. M.d.H.

Geen dwaas is zo hinderlijk als een intelligente dwaas.

  – La Rochefoucauld, maxime 451, vert. M.d.H.

Op slechte eigenschappen die we niet willen afleren, laten we ons graag voorstaan.

  – La Rochefoucauld, maxime 442, vert. M.d.H.

Slechte eigenschappen waar wij geen last van hebben, vergeven we onze vrienden makkelijk.

  – La Rochefoucauld, maxime 428, vert. M.d.H.

Een man van de wereld kan dol verliefd, maar niet dom verliefd zijn.

  – La Rochefoucauld, maxime 353, vert. M.d.H.

Niet de dingen, maar onze voorkeuren bepalen onze voldoening; en we zijn gelukkig als we hebben waarvan we houden, niet als we hebben waarvan we geacht worden te houden.

  – La Rochefoucauld, maxime 48, vert. M.d.H./R.H.

Wij zijn allemaal sterk genoeg om andermans ellende te verdragen.

  – La Rochefoucauld, maxime 19, vert. M.d.H.

In zijn onvrijheid waant de mens zich vaak vrij; en terwijl hij met zijn verstand naar het ene doel streeft, trekt zijn hart hem onmerkbaar naar het andere.

  – La Rochefoucauld, maxime 43, vert. M.d.H./R.H.

Geen groter vleier dan eigenliefde.

  – La Rochefoucauld, maxime 2, vert. M.d.H./R.H.

Je bent nooit zo gelukkig of ongelukkig als je denkt.

  – La Rochefoucauld, maxime 49, vert. M.d.H./R.H.

Zoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggen.

  – La Rochefoucauld, maxime 142, vert. M.d.H./R.H.

Onze deugden zijn meestal niets anders dan vermomde gebreken.

  – La Rochefoucauld, maxime 0, vert. M.d.H./R.H.

Een echte man van de wereld wil altijd worden gezien door andere mensen van de wereld.

  – La Rochefoucauld, maxime 206, vert. M.d.H./R.H.

Ware welsprekendheid zegt alles wat moet worden gezegd, en niet meer dan dat.

  – La Rochefoucauld, maxime 250, vert. M.d.H./R.H.