Schopenhauer, Arthur

Wie vrolijk is, heeft alle reden om het te zijn, namelijk juist omdat hij het is.

  – Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, vert. M.d.H.

Het nieuwe is zelden goed, omdat het goede slechts korte tijd nieuw is.

  – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen

Het slechte te minachten is een plicht jegens het goede.

  – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen

Het zou goed boeken kopen zijn als men de tijd om ze te lezen erbij kon kopen.

  – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen

Het grote publiek denkt dat voor boeken hetzelfde geldt als voor eieren: dat ze vers geconsumeerd moeten worden.

  – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen

De literatuurgeschiedenis is voor het grootste deel de catalogus bij een tentoonstelling van misgeboorten.

  – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen