Unamuno, Miguel de

Wie weet is God zelf een atheïst.

  – Miguel de Unamuno, Rosario de sonetos líricos, vert. Robert Lemm

Het bewustzijn van ieder die waarachtig mens is, is een slagveld.

  – Miguel de Unamuno, Monodiálogos, vert. Robert Lemm

Er bestaan herinneringen aan toekomstige dingen, zoals er verwachtingen van voorbije dingen bestaan. Dat heet weemoed.

  – Miguel de Unamuno, Don Sandalio, jugador de ajedrez, vert. Robert Lemm

Zorg iedere dag dat je de slaap verdient, en laat de rust van je hersens de voorbereiding zijn op het moment dat je hart tot rust komt. Zorg dat je de dood verdient.

  – Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura, vert. Robert Lemm

Revolutie is: jij dondert op, want ik wil jouw plaats.

  – Miguel de Unamuno, ‘Ahora’, 27-12-1932, vert. Robert Lemm

Hoeveel vrienden zouden elkaar een half uur lang stilzwijgend in de ogen kunnen kijken?

  – Miguel de Unamuno, Nuevo mundo, vert. Robert Lemm

In verreweg de meeste gevallen is de mens strijdig met zijn beroep.

  – Miguel de Unamuno, Inquietudes y meditaciones, vert. Robert Lemm

De humanist is bijna altijd slecht gehumeurd.

  – Miguel de Unamuno, Soliloquios y conversaciones, vert. Robert Lemm

De paradoxen van nu zijn de gemeenplaatsen van morgen.

  – Miguel de Unamuno, De mi vida, vert. Robert Lemm

Wie alleen zijn eigen taal kent, kent haar niet.

  – Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura, vert. Robert Lemm

De held komt niet uit de buik van een vrouw, maar uit de fantasie van een man.

  – Miguel de Unamuno, El caballero de la triste figura, vert. Robert Lemm