Vauvenargues

Goede maximen slijten snel.

  – Vauvenargues, maxime 423, vert. M.d.H.

Te veel en te weinig openhartigheid zijn beide een teken van zwakte.

  – Vauvenargues, maxime 104, vert. M.d.H.

Wie veel bijzonders probeert te zeggen, zegt niet veel zinnigs.

  – Vauvenargues, maxime 112, vert. M.d.H.

Vertrouwelijkheid is der geesten leerschool.

  – Vauvenargues, maxime 105, vert. M.d.H.

Onwaarachtige mensen veranderen vaak van maxime.

  – Vauvenargues, maxime 108, vert. M.d.H.

Van de tijd en de mens valt alles te verwachten en te vrezen.

  – Vauvenargues, maxime 102, vert. M.d.H.

In onszelf ontdekken we wat de ander voor ons verborgen houdt, en in de ander wat we voor onszelf verborgen houden.

  – Vauvenargues, maxime 106, vert. M.d.H.

Extreme argwaan is niet minder schadelijk dan het tegendeel; wie elk risico om te worden bedrogen uit de weg wil gaan, hoeft van weinig andere mensen steun te verwachten.

  – Vauvenargues, maxime 101, vert. M.d.H.

De vrek zegt stilletjes tot zichzelf: Ben ik verantwoordelijk voor het lot van de armen? En hij duwt het medelijden dat hem hindert van zich af.

  – Vauvenargues, maxime 82, vert. M.d.H.

Weinig maximen zijn in alle opzichten waar.

  – Vauvenargues, maxime 111, vert. M.d.H.

Mensen willen zich graag dienstbaar maken, totdat ze er de kans toe krijgen.

  – Vauvenargues, maxime 81, vert. M.d.H.

De beste auteurs praten te veel.

  – Vauvenargues, maxime 115, vert. M.d.H.

Een groot man onderneemt grootse dingen omdat ze groots zijn; een gek omdat hij denkt dat ze makkelijk zijn.

  – Vauvenargues, maxime 90, vert. M.d.H.

Van mensen die je nodig hebt krijg je zelden veel gedaan.

  – Vauvenargues, maxime 84, vert. M.d.H.

Met andermans intelligentie drijf je niet lang de spot.

  – Vauvenargues, maxime 114, vert. M.d.H.

Vertellen is de toevlucht van mensen zonder verbeelding.

  – Vauvenargues, maxime 116, vert. M.d.H.

Gebrek aan gevoel voedt de luiheid.

  – Vauvenargues, maxime 117, vert. M.d.H.

Het besef van onze kracht maakt ons sterker.

  – Vauvenargues, maxime 75, vert. M.d.H.

Arme mensen zijn niet beter dan rijke.

  – Vauvenargues, maxime 77, vert. M.d.H.

Mensen hebben grote praatjes en kleine plannen.

  – Vauvenargues, maxime 89, vert. M.d.H.

Over anderen oordeel je niet zo wisselend als over jezelf.

  – Vauvenargues, maxime 76, vert. M.d.H.

De matiging van de zwakke heet middelmatigheid.

  – Vauvenargues, maxime 72, vert. M.d.H.

De matiging van een groot man houdt alleen zijn ondeugden binnen de perken.

  – Vauvenargues, maxime 71, vert. M.d.H.

Is gemoedsrust dan een beter bewijs van deugdzaamheid? Gezondheid volstaat.

  – Vauvenargues, maxime 70, vert. M.d.H.

Verstandigheid en dwaasheid, deugd en ondeugd hebben elk hun gelukkigen. Tevredenheid is geen bewijs van verdienste.

  – Vauvenargues, maxime 69, vert. M.d.H.

De mens kan de dingen zelf niet maken, alleen veranderen. Zijn oorspronkelijkheid heeft dus geen betrekking op de stof van zijn maaksels, maar op de vorm die hij aan die stof geeft. Een architect maakt het marmer dat hij voor een bouwwerk gebruikt niet zelf, hij schikt het alleen, en het idee voor die schikking ontleent hij ook nog eens aan verschillende modellen, die hij in zijn verbeelding tot een nieuw geheel samensmelt. Ook een dichter schept de beelden van zijn poëzie niet zelf, maar haalt ze uit de schoot der natuur en plakt ze op uiteenlopende zaken om die aanschouwelijk te maken. En ook de denker: hij grijpt een eeuwig bestaande, zij het dikwijls onbekende waarheid en combineert die met een andere waarheid tot een beginsel. Zo ontstaan op verschillende terreinen de meesterwerken van beschouwing en verbeelding. Als je ogen goed genoeg zijn om in de schoot der natuur te kijken, ontdek je daar, afhankelijk van het soort geest dat je hebt, hetzij de kern en onderlinge samenhang van waarheden die anderen alleen oppervlakkig aanroeren, hetzij de juiste verbinding tussen beelden en de waarheden die ze illustreren. Als je niet tot die vruchtbare bron kunt doordringen, of niet genoeg kracht of precisie bezit om je zintuiglijke indrukken en je ideeën met elkaar te verbinden, breng je levenloze fantomen voort en lever je duidelijker dan alle denkers het bewijs van ons creatieve onvermogen.

  – Vauvenargues, ‘Oorspronkelijkheid’, in De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Zelfs van de kleinste genoegens die de natuur ons verschaft, gaat het geheim ons verstand te boven.

  – Vauvenargues, maxime 42, vert. M.d.H.

Gokkers hebben op intelligente mensen het privilege voor dat ze tot de rijken behoren.

  – Vauvenargues, maxime 62, vert. M.d.H.

Het is beledigend om iemand een compliment te geven waarmee je grenzen aan zijn verdiensten stelt. Weinig mensen zijn bescheiden genoeg om andermans waardering pijnloos te doorstaan.

  – Vauvenargues, maxime 66, vert. M.d.H.

Maar zelden laten we andermans gedachte echt goed tot ons doordringen. Als we later toevallig hetzelfde idee hebben, beelden we ons dan ook makkelijk in dat het nieuw is, gezien de vele aspecten en implicaties die ons waren ontgaan.

  – Vauvenargues, maxime 10, vert. M.d.H.

Aan ’s mensen eer, geweten, kuisheid, liefde en achting hangt een prijs. Vrijgevigheid vergroot de voordelen van rijkdom.

  – Vauvenargues, maxime 50, vert. M.d.H.

Zonder de dwazen die prat gaan op hun intelligentie zouden er weinig intelligente mensen overblijven.

  – Vauvenargues, maxime 63, vert. M.d.H.

Een paar gekken zeiden aan tafel tegen elkaar: alleen wij hebben het gezellig; en ze werden geloofd.

  – Vauvenargues, maxime 61, vert. M.d.H.

Snel succes is op alle terreinen het minst duurzaam, want het komt zelden uit eigen verdienste voort. De rijpe, maar moeizaam verkregen vruchten van de bezonnenheid komen altijd laat.

  – Vauvenargues, maxime 13, vert. M.d.H.

Er bestaan nauwelijks grotere zuurpruimen dan mensen die zoete broodjes bakken uit eigenbelang.

  – Vauvenargues, maxime 55, vert. M.d.H.

Niemand waant zich beter in staat om een intelligent iemand te bedriegen dan een dwaas.

  – Vauvenargues, maxime 53, vert. M.d.H.

Wie iets terug wil hebben voor zijn integriteit, verkoopt gewoonlijk alleen zijn eer.

  – Vauvenargues, maxime 49, vert. M.d.H.

De minachting van dwazen vinden we minder beledigend dan de matige waardering van intelligente mensen.

  – Vauvenargues, maxime 65, vert. M.d.H.

Wanneer je voelt dat je iemand geen achting kunt inboezemen, haat je hem al bijna.

  – Vauvenargues, maxime 45, vert. M.d.H.

Het is moeilijk om mensen te waarderen zoals ze dat zelf graag willen.

  – Vauvenargues, maxime 67, vert. M.d.H.

Als een gedachte of een werk maar weinig mensen schaadt, zullen weinigen het er over hebben.

  – Vauvenargues, maxime 11, vert. M.d.H.

Misschien is er wel geen waarheid die niet een of andere kromme geest op een dwaalspoor zet.

  – Vauvenargues, maxime 32, vert. M.d.H.

Grote gedachten komen uit het hart.

  – Vauvenargues, maxime 127, vert. M.d.H.

De deugd gemakkelijker maken is iets heel anders dan hem gelijkstellen met de ondeugd.

  – Vauvenargues, maxime 30, vert. M.d.H.

Mensen die we niet deugdzaam kunnen maken, mogen we daarom nog niet ongelukkig maken.

  – Vauvenargues, maxime 27, vert. M.d.H.

Als het tegenzit heb je aan moed meer dan aan verstand.

  – Vauvenargues, maxime 19, vert. M.d.H.

Lange tijden van voorspoed vervliegen soms in een oogwenk, als zomerhitte die wordt verdreven door een onweersdag.

  – Vauvenargues, maxime 18, vert. M.d.H.

Voordat je een misstand aan de kaak stelt, moet je kijken of je de oorzaken ervan kunt wegnemen.

  – Vauvenargues, maxime 25, vert. M.d.H.

Sommige auteurs spreken over de moraal als over de nieuwe architectuur, waarin alles moet wijken voor het gemak.

  – Vauvenargues, maxime 29, vert. M.d.H.

Wij kennen de bekoring van hevige gemoedsbewegingen niet. Degenen die we erom beklagen, kijken op onze gelijkmatigheid neer.

  – Vauvenargues, maxime 34, vert. M.d.H.

Onze dwalingen en meningsverschillen op moreel gebied komen soms voort uit de misvatting dat mensen alleen maar door en door goed of door en door slecht kunnen zijn.

  – Vauvenargues, maxime 31, vert. M.d.H.

Vrouwen en jongelui maken geen onderscheid tussen waardering en smaak.

  – Vauvenargues, maxime 38, vert. M.d.H.

Generaties van opvattingen zijn net als generaties van mensen, afwisselend goed en verdorven.

  – Vauvenargues, maxime 33, vert. M.d.H.

Wie zijn eigen passies minacht, doet dat puur uit berekening en met een grote verstandelijke inspanning, want instinctief neigt iedereen tot het tegendeel.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Voorspoed maakt weinig vrienden.

  – Vauvenargues, maxime 17, vert. M.d.H.

Verstand en vrijheid kunnen geen zwakte velen.

  – Vauvenargues, maxime 20, vert. M.d.H.

Het verstand kan niet alle mankementen van de natuur herstellen.

  – Vauvenargues, maxime 24, vert. M.d.H.

Als misstanden onvermijdelijk zijn, zijn het natuurwetten.

  – Vauvenargues, maxime 26, vert. M.d.H.

Onderworpenheid verlaagt mensen zozeer dat ze ervan gaan houden.

  – Vauvenargues, maxime 22, vert. M.d.H.

Mensen zijn onmogelijk af te brengen van het idee dat iets wat ze tegenstaat wel een of ander groot gebrek moet hebben.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Slechte koningen gedijen ten koste van het volk.

  – Vauvenargues, maxime 23, vert. M.d.H.

De stormen van de jeugd worden omringd door prachtige dagen.

  – Vauvenargues, maxime 38, vert. M.d.H.

Het verstand schaamt zich voor neigingen waar het geen rekenschap van kan geven.

  – Vauvenargues, maxime 41, vert. M.d.H.

Wij kennen de gebreken van onze ziel niet, maar zelfs al konden we ze kennen, dan nog zouden we ze zelden willen overwinnen.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Als grote passies ontbreken, wordt de leegte opgevuld door een enorm aantal kleine.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Wie zijn eer verkoopt, wordt daar niet rijker van.

  – Vauvenargues, maxime 48, vert. M.d.H.

Hoe vaak vergist een schrijver zich niet als hij de dingen meent weer te geven zoals hij ze ziet of voelt.

  – Vauvenargues, maxime 7, vert. M.d.H.

Van nature waarderen we iets alleen voor zover we er genoegen in scheppen, en maar al te vaak scheppen we in niets zoveel genoegen als in onszelf; vandaar de altijd oneerlijke vergelijkingen die we tussen onszelf en de anderen maken, en waarop we al onze trots baseren.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Degenen die ons wijzen op de onvermijdelijke vergankelijkheid van roem, zouden misschien nauwelijks de openlijke minachting van één enkel iemand kunnen verdragen.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Iemand wordt karakterloos genoemd als zijn ziel zwak, veranderlijk en wispelturig is; maar ook dat levert een karakter op, daarover is iedereen het eens.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Grote vreugde duurt nooit lang en laat ons gemoed uitgeput achter.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Vriendschap komt voort uit de ontoereikendheid van ons zijn en gaat ten onder aan haar eigen ontoereikendheid.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Gezuiverd door de tijd en door goede voorbeelden mag het oordeel van het publiek wat mij betreft onfeilbaar worden genoemd, maar we moeten het onderscheiden van de smaak van datzelfde publiek, die altijd dubieus lijkt.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Het ligt in de aard van de mens om zich gaandeweg alles toe te eigenen, inclusief de gunsten die hij geniet.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Iemand die nooit heeft gedanst, zou niets hebben aan de regels van het dansen; hetzelfde geldt absoluut ook voor de beroepen van de geest.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

We dichten een papegaai gedachten en gevoelens toe, we beelden ons in dat hij van ons houdt, dat hij bang voor ons is, dat hij onze liefkozingen voelt enzovoort. Dat alles omdat we houden van onze eigen vermeende superioriteit. Fraaie macht is dat! Maar zo is de mens.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Wie de mens beter bekijkt, stuit op vernederende maar onbetwistbare waarheden.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Alles is laag in de mens: de deugd, de roem, het leven. Maar de nietigste dingen hebben onmiskenbaar hun eigen proporties. Naast de kers is de eik een grote boom; zo is het ook met mensen gesteld.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Volgens mij kun je zonder overdrijven stellen dat de grote massa geen juiste smaak heeft: de beschamende stroom van lachwekkende werken bewijst dat overduidelijk. Die boeken is weliswaar geen lang leven beschoren, maar hun opvolgers zijn niet naar betere leest gevormd: de ogenschijnlijke wispelturigheid van het publiek geldt enkel de auteurs.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

We volgen onze vriend als het hem tegen zit, maar laten hem aan zijn lot over als hij zwak is – en zijn daarmee zwakker dan hij.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Wie zich verbergt als hij de slechte eigenschappen van zijn vrienden moet erkennen, toont zijn kleinheid.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Wanneer we de waarheid op één plaats te pakken denken te hebben, ontglipt ze ons op duizend andere.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Een hoge heer doodt op jacht liever een everzwijn dan een zwaluw. Waarom? Dat is voor iedereen duidelijk.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

De menselijke geest is minder systematisch dan scherpzinnig, en overziet meer dan hij kan beredeneren.

  – Vauvenargues, maxime 2, vert. M.d.H.

Waarom de deugd mensen niet gelukkig kan maken? Omdat ze met ondeugden behept zijn.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Het getuigt van grote middelmatigheid om altijd maar matige lof te uiten.

  – Vauvenargues, maxime 12, vert. M.d.H.

Bewondering treedt alleen in combinatie met verrassing op en komt zelden stapsgewijs tot stand.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Wanneer een idee ons een diepzinnige ontdekking toeschijnt en we de moeite nemen om het verder uit te werken, komen we vaak tot de slotsom dat het een waarheid als een koe is.

  – Vauvenargues, maxime 9, vert. M.d.H.

We zouden ideeën uit een werk minder vaak veroordelen als we ze met het oog van de auteur bekeken.

  – Vauvenargues, maxime 8, vert. M.d.H.

Geen dwaling die niet vanzelf verdwijnt als ze helder wordt weergegeven.

  – Vauvenargues, maxime 6, vert. M.d.H.

Welsprekendheid brengt alles tot leven: in de wetenschappen, in de rechtspraak, in het gesprek, bij het schrijven en zelfs bij het nastreven van genoegens heeft niets zonder haar een kans van slagen.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Het is makkelijker om nieuwe dingen te zeggen dan om dingen die al gezegd zijn met elkaar te verenigen.

  – Vauvenargues, maxime 1, vert. M.d.H.

Helderheid is de kroon op diepzinnigheid.

  – Vauvenargues, maxime 4, vert. M.d.H.

Duisterheid is waar de dwaling huist.

  – Vauvenargues, maxime 5, vert. M.d.H.

Grote vernederingen kunnen we zelden verwerken. We vergeten ze.

  – Vauvenargues, maxime 243, vert. M.d.H.

Van iemand zonder vurige passies kun je niet weten of hij geestkracht bezit: hij heeft nooit aan zware beproevingen blootgestaan.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Gevoelens hebben de mens geleerd verstandig te zijn.

  – Vauvenargues, maxime 154, vert. M.d.H.

Wat kan het de zieke schelen hoe exquis het feestmaal is waarvan hij moet kokhalzen?

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Er is geen enkele tegenstrijdigheid waartoe mensen niet in staat zijn als ze diepzinnig willen lijken.

  – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.

Beter mild dan rechtvaardig.

  – Vauvenargues, maxime 167, vert. M.d.H.

De gewoonte bepaalt alles, tot in de liefde toe.

  – Vauvenargues, maxime 39, vert. M.d.H.

De elite bekreunt zich niet om zulke nietige dingen als het gepeupel. Maar het gepeupel bekommert zich niet om zulke onbeduidende dingen als de elite.

  – Vauvenargues, maxime 256, vert. M.d.H.

Als onze vrienden het wagen onze gebreken op te merken, doet hun waardering voor onze goede eigenschappen ons weinig meer.

  – Vauvenargues, maxime 175, vert. M.d.H.

Jonge mensen weten meer van liefde dan van schoonheid.

  – Vauvenargues, maxime 37, vert. M.d.H.

Wie alles kan verdragen, kan alles wagen.

  – Vauvenargues, maxime 189, vert. M.d.H.

Geduld is de kunst van het hopen.

  – Vauvenargues, maxime 251, vert. M.d.H.

Iedereen die strenger is dan de wetten, is een tiran.

  – Vauvenargues, maxime 163, vert. M.d.H.

We kapittelen ongelukkige mensen om ze niet te hoeven beklagen.

  – Vauvenargues, maxime 172, vert. M.d.H.

De raadgevingen van oude mensen geven licht maar geen warmte, net als de winterzon.

  – Vauvenargues, maxime 159, vert. M.d.H.

Alleen volmaakte mensen vergeven we hun fouten.

  – Vauvenargues, maxime 169, vert. M.d.H.

Aan uitzonderlijke successen ligt soms de belachelijkste overmoed ten grondslag.

  – Vauvenargues, maxime 231, vert. M.d.H.

Je beklaagt iemand niet om zijn domheid – terecht misschien, al is het heel aangenaam om je voor te stellen dat het zijn eigen schuld is.

  – Vauvenargues, maxime 170, vert. M.d.H.

Wie geboren is om te gehoorzamen, gehoorzaamt tot op de troon.

  – Vauvenargues, maxime 182, vert. M.d.H.

Jongeren hebben minder te lijden onder hun eigen fouten dan onder de voorzichtigheid van ouderen.

  – Vauvenargues, maxime 158, vert. M.d.H.

We kijken op veel dingen neer om niet te hoeven neerkijken op onszelf.

  – Vauvenargues, maxime 196, vert. M.d.H.

Als een gedachte te zwak is voor een beknopte verwoording, weet je dat je haar moet verwerpen.

  – Vauvenargues, maxime 3, vert. M.d.H.

Niemand wil worden beklaagd om zijn fouten.

  – Vauvenargues, maxime 35, vert. M.d.H.