Jean Paul

Hoe dom je ook bent, je kunt altijd nog dommer worden.

  – Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hij reed, zijn paard ging te voet.

  – Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

Mijn vrees dat mijn inkt eerder bleek zal zijn dan ik.

  Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

Ik heb van mijn ouders niets anders geërfd dan mezelf.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Zijn eerste verjaardag viert men huilend.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Kunstschilders zijn die zonder kunst.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In de hel zou hij in steenkool handelen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een bepaald scepticisme is slechts een zwakheid van het karakter, een soort vrees.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Niet zozeer van anderen moet je onafhankelijk trachten te zijn als wel van jezelf.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

De sluitsteen van het systeem steekt nog in de rots.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Twee grote dokters, zomer en winter – twee grote gifmengers, herfst en lente.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Willen jullie de tijd verdrijven? Hij die jullie alles geeft?

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een begrafenispreek is het tafelgebed voor de wormen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Zijn boek is gestorven van ouderdom.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

De kunst heeft een gieter, maar de natuur heeft wolken.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Onderaan in het gat van de bloempot zie je het kronkelen van de platgedrukte wortels.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Eén enkele kus vergeet je nooit, maar 1000 gemakkelijk.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een wereld van foetussen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Als je jong bent wil je vreemder schijnen dan je bent, als je oud bent minder vreemd dan je bent.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Vlinder op de Mont Blanc, zijn opvattingen, zijn leven, zijn sterfdroom.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Sommigen denken dat God alleen bestaat opdat zij geschapen werden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Mijn vroeger onvermogen om mannen onheus, vrouwen onkuis te vinden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Huwelijk: het paradijs verliezen en de paradijsvogel behouden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

– men oogst alleen gebukt.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hij is zijn eigen knekelhuis.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Het geheugen de souffleur van de geest.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een theoloog dicht: voor de zondeval aten de dieren elkaar alleen op uit liefde.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Het huwelijk is net als het streepje in de drukkerij zowel afbreek- als koppelteken.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Ze schminkt haar boezem met de kleur van de onschuld.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Ik weet weliswaar niet wat ik allemaal heb geschreven, maar ik weet meer dan ik heb geschreven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een auteur ontwikkelt zich door te schrijven sneller dan een lezer door te lezen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Voor sommigen is het leven een bed waarin ze alleen maar krom kunnen liggen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Bloemen slapen, maar het gras niet.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hij zou zijn regenboog maar in één kleur maken: zwart.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

– alleen al door het hout te splijten krijg je het warm.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Je moet niet alleen anderen, je moet ook jezelf kunnen uitstaan.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wie wil kan in 1 jaar 10 jaar ouder worden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hij denkt dat hij denkt.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Als ik geen boeken moest schrijven, dan was ik de beste echtgenoot.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Droom: ieder boek heeft zijn zwakke kant, zoals ieder mens een achterste.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Gedachtestreepje navelstreng van iedere gedachte.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

De boekverkoper houdt niet van boeken die bij hem blijven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Stuitende aanblik van lantaarns en luchters overdag.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een hond die naar de echo blaft; zo is de mens meestal.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In de koets veracht ik de voetganger, op straat de koetsier.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel 366, vert. Erik de Smedt

Wie niet meer dan een mens wil zijn, wordt minder dan een mens.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Poëzie is het uitzicht uit de ziekenkamer van het leven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt