Goethe, J.W. von

We zouden behoorlijk wat dingen beter kennen als we ze niet zo precies wilden doorgronden.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Vervulde plicht voelt nog steeds aan als schuld, want nooit heb je genoeg je best gedaan.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Al wat onze geest verruimt zonder onze macht over onszelf te vergroten, is verderfelijk.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Het beste wat we van de geschiedenis krijgen is de geestdrift die ze teweegbrengt.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Aan mateloze dadendrang, op welk gebied dan ook, ga je uiteindelijk te gronde.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Bij veel doe ik er het zwijgen toe, want ik wil de mensen niet in de war brengen en ben al tevreden wanneer zij blij zijn met iets waar ik me aan erger.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Al het scherpzinnige is al een keer gedacht, je moet alleen proberen het nog eens te denken.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Wat is je plicht? Wat de dag verlangt.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Bij het vertalen moet je tot de grens van het onvertaalbare gaan; dan pas krijg je zicht op de vreemde taal en cultuur.

  – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. M.d.H.