Emmens, J.A.

Een wiel, dat draait. Ik niet, ik stuntel op twee benen en noem dat Lopen, Gaan. Sta ik toevallig stil, dan heet dat het standpunt dat ik inneem.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Hoe komt wie vliegt ooit tot be­da­ren / en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?

  – J.A. Emmens, ‘Vogel’, Overkomst dringend gewenst

Ik had het over de kinderen van mijn ouders en zag ze voor me. Tot mijn verbazing was ik er één van.

  – J.A. Emmens, Aforismen

De slaapkamer van de ouders is het beginsel der wijsheid.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Christus (Leven van). De masochistische versie van het verhaal waarvan de geschiedenis van Oedipus de sadistische versie is.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Ik kan niet geven, voordat ik iets gekregen heb.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Net voldoende persoonlijkheid om iets te worden en net te weinig om er een te zijn.

  – J.A. Emmens, Aforismen

De meeste ouderen kunnen geen afscheid nemen van hun jeugd, ze moeten voortdurend terugkeren naar de plaats van de misdaad: de tijd dat ze niet jong zijn geweest toen ze jong waren.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Mens (De). Het dier dat moeite heeft met de teeltkeus.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Eeuwige schoonheid. Het merendeel van de thans bekende kunstwerken werd niet voor de eeuwigheid en niet als schoonheid gecreëerd.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Opgeven. Wat geef ik op? Iets waaraan ik waarde hecht, of de waarde die ik eraan hecht.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Ophouden met aardig willen zijn; wees maar gewoon lullig.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Tegenvallen en meevallen. Leren aanvaarden dat men valt zoals men valt.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Realist. Iemand die zijn levensbeschouwing opoffert aan zijn behoeften. Idealist. Iemand die zijn behoeften opoffert aan zijn levensbeschouwing.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Woorden spreken tegen, beelden spreken mee.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Vermoeiend. Mensen met een minderwaardigheidscomplex die er voortdurend op uit zijn anderen te betrappen op uitingen van minachting.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Dit genie is door zijn grote kennis tot detaillist gedegradeerd.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Ander (De). Zie Ik.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Eigen mening. Is gewoonlijk van iemand anders.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Ongelovig. Het tegendeel van wantrouwig, want wantrouwen is een vorm van geloof.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Bewustzijn. Een vermoeden.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Tijd is geld, haast is schuld.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Gehoorzaamheid komt voort uit vraatzucht.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Ik heb geen karakter, maar ik haat mijn karakterloosheid.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Moralist. Iemand die de behoefte heeft anderen te veroordelen.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Lijden in stilte, dat rechtvaardigt de rancune (later).

  – J.A. Emmens, Aforismen

Huwelijk. Daarbij vergeleken is met elkaar naar bed gaan kinderwerk.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Zelfverwerkelijking als vrijetijdsbesteding.

  – J.A. Emmens, Aforismen

Eigenaresse. Het is heel goed dat jullie eens komen, anders denkt het personeel dat wij er voor hen zijn.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Huwelijk. Hun verhouding is nu zo ingewikkeld geworden dat een huwelijk onvermijdelijk moet worden geacht.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Goed geheugen. Om zoveel te kunnen onthouden, moet hij weinig hebben beleefd.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Baby spreekt. Ik ben geboren met onbekende bestemming.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Gedachte bij het ontwaken: hier ben ik nu, met mijn buik voor, mijn borst aan en mijn hoofd op.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Woordenboek. De samenhang van een individu is niet groter dan van een woordenboek.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek